Je bent nu hier: Docenten-site
10No Nonsense

No Nonsense of terwijl: ‘Geen onzin’ en zeker niet over seksualiteit. In deze training staan we onder andere stil bij de onderwerpen: seks en seksualiteit. In deze lessen wordt géén seksuele voorlichting gegeven maar kijken we naar de beleving van de leerlingen bij deze thema's. Ook wordt de sociaal emotionele kant van seksualiteit belicht. Het zijn interactieve lessen, met veel beeldmateriaal en een stukje humor. Meningen van leerlingen (en leerkrachten) worden naast elkaar gelegd. Wat zijn de voor- en nadelen van deze meningen? En welke mening past bij jou? Op deze manier worden de leerlingen gestimuleerd een mening te ontwikkelen over seks(ualiteit) en ze een inzicht geven in alle facetten die hieraan te pas komen; groepsdruk, sociale druk, media enz. We willen de leerlingen zo in staat te stellen om een eigen keuze te maken.

Doel
De training No Nonsense is erop gericht bewustwording te creëren rondom het thema seksualiteit en de seksuele weerbaarheid van jongeren te vergroten.
Doelgroep
No Nonsense richt zich op jongeren van 14 t/m 16 jaar in het reguliere of speciale onderwijs op verschillende niveaus.
De lessenserie

No Nonsense bestaat uit 3 lessen van ongeveer 1,5 uur die elk een eigen thema behandelen.                                                                      

Les 1:Bewustwording. Doel: Het stimuleren van een bewustwordingsproces bij jongeren over de begrippen seks en seksualiteit. De dialoog aangaan over de onderlinge ontwikkeling ( fysiek en mentaal) en beleving van seksualiteit bij jongens en meiden, de aantrekkingskracht en de manier waarop seksualiteit op hun afkomt.       

Les 2: Keuzes. Doel: Jongeren stimuleren om een mening te vormen en van daaruit eigen keuzes te maken met behulp van de opgedane kennis door opvoeders, media, informatie en vrienden. Het bespreekbaar maken van gezonde en ongezonde relaties met aandacht voor grensoverschrijding in seksuele relaties.  

Les 3: Weerbaarheid. Doel: Jongeren stimuleren d.m.v. oefeningen om eigen grenzen m.b.t. seksualiteit te kennen en te voelen. Jongeren informatie geven over zelfbeeld en eigenwaarde om zo hun eigen weerbaarheid te versterken met oog voor de ander.                               

We gaan met elkaar in gesprek over:

  • Wat is seks(ualiteit) eigenlijk?
  • Welke feiten en cijfers zijn er bekend rondom dit thema?
  • Wat zijn gezonde en ongezonde relaties?
  • Hoe gaan jongens/meiden met seksualiteit en relaties om?
  • Welk beeld wordt er van de man/vrouw in de media geschetst?
  • Wanneer komt iemand in jouw persoonlijke ruimte?
  • Hoe geef jij je grenzen aan?
Kosten
Vraag vrijblijvend een offerte aan. Naast de aangevraagde lessen worden reiskosten + BTW berekend.
Contact
Wilt u meer informatie ontvangen over de inhoud en mogelijkheden om  No Nonsense aan te bieden?

E:
T: (020) 626 08 45

  • Creditboys lichten jongeren op met telefoonabonnementen https://t.co/oVPWRJvEkG via @nosop3 Elke keer worden er wee… https://t.co/LvJIcA9CE7 BewareLoverboys op 25/09/2018
http://www.preventiescharlakenkoord.nl/components/com_focusgallery/files/images/large/123867_footer_algemeen.jpg
http://www.preventiescharlakenkoord.nl/components/com_focusgallery/files/images/large/353921_footer_lovelimits.jpg
http://www.preventiescharlakenkoord.nl/components/com_focusgallery/files/images/large/821197_footer_docent.jpg
http://www.preventiescharlakenkoord.nl/components/com_focusgallery/files/images/large/721469_footer_beware.jpg